Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘blog posts’ Category

BLOGWORDS – Friday 26 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – REVELATION 11:15

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – REVELATION 11:15

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

Then the seventh angel sounded: And there were loud voices in heaven, saying, “The kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever!” (NKJV) Revelation 11:15

IRISH / GAEILGE

An sin do ghlaoidh an seachtmhadh aingeal: Agus do bhí guthanna arda ar neamh, ag rádh, Do rinneadh ríocht an tsaoghail so ina ríocht ag ár dTiarna agus ag a Chríosd, agus beidh sé i ríoghacht go síoraí! (NKJV) Apacailipsis 11:15

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τότε ο έβδομος άγγελος ήχησε: Και ακούστηκαν δυνατές φωνές στον ουρανό, που έλεγαν: «Η βασιλεία αυτού του κόσμου έγινε η βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού Του, και θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων!». (NKJV) Αποκάλυψη 11:15

 

HEBREW / עִברִית

‎ואז השמיע המלאך השביעי: והיו קולות רמים בשמים, לאמר: “מלכות העולם הזה הפכה למלכות אדוננו ושל משיחו, והוא ימלוך לעולם ועד!” (NKJV) התגלות 11:15

SWAHILI / KISWAHILI

Kisha malaika wa saba akapiga tarumbeta yake: Kukawa na sauti kuu mbinguni, zikisema, Ufalme wa dunia hii umekuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala milele na milele. (NKJV) Ufunuo 11:15

RUSSIAN / РУССКИЙ

Тогда седьмой ангел вострубил: И раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и Он будет царствовать во веки веков!» (NKJV) Откровение 11:15

GERMAN / DEUTSCH

Und der siebte Engel stieß in die Posaune; da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteilgeworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit! (SCH 2000) Offenbarung 11:15

FRENCH / FRANÇAISE

Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. (NEG 1979) Apocalypse 11:15

SPANISH / ESPAÑOL

Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo:

«Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por siempre y para siempre». (NTV) Apocalipsis 11:15

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Revelation 11:15

Read Full Post »

BLOGWORDS – Tuesday 23 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – ISAIAH 43:1-2

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – ISAIAH 43:1-2

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel: “Fear not, for I have redeemed you; I have called you by your name; You are Mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. (NKJV) Isaiah 43:1-2

IRISH / GAEILGE

Ach anois, mar seo a deir an Tiarna, a chruthaigh tú, a Iacób, agus an té a bhunaigh thú, a Iosrael: “Ná bíodh eagla ort, óir d’fhuascail mé thú; Ghlaoigh mé ort ar d’ainm; Is leatsa. Nuair a rachaidh tú trí na huiscí, beidh mise leat, agus trí na haibhneacha, ní rachaidh siad thar maoil leat. Nuair a shiúlann tú tríd an tine, ní bheidh tú a dóite, agus ní bheidh an lasair a dhó tú. (NKJV) Isaiah 43:1-2

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τώρα όμως, έτσι λέει ο Κύριος, που σε δημιούργησε, Ιακώβ, Και Αυτός που σε διαμόρφωσε, Ισραήλ: «Μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε λύτρωσα. Σε φώναξα με το όνομά σου. Είσαι δικός μου. Όταν περάσετε μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σας, και μέσα από τα ποτάμια, δεν θα σας υπερχειλίσουν. Όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά, δεν θα καείς, ούτε η φλόγα θα σε κάψει. (NKJV) Ησαΐας 43:1-2

 

HEBREW / עִברִית

‎אבל עתה, כה אמר ה’ אשר ברא אותך יעקב.‎ומי שיצר אותך, ישראל: “אל תירא, כי גאלתי אותך; קראתי לך בשמך; אתה שלי. כשעובר במים אהיה איתך ובנהרות לא ישטפו אותך. כאשר אתה עובר דרך האש, לא תישרף, והלהבה לא תחרוך אותך. ישעיהו 43:1-2

SWAHILI / KISWAHILI

Lakini sasa, Bwana, aliyekuumba wewe, Ee Yakobo, asema hivi, Naye aliyekuumba, Ee Israeli: “Usiogope, kwa maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako; Wewe ni wangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito, haitakugharikisha. Upitapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. (NKJV) Isaya 43:1-2

RUSSIAN / РУССКИЙ

Но ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, И Создатель тебя, Израиль: «Не бойся, ибо Я искупил тебя; Я назвал тебя по имени; Ты моя. Когда ты будешь переходить через воды, Я буду с тобой, и через реки они не потопят тебя. Когда пойдешь через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. (NKJV) Исаия 43:1-2

GERMAN / DEUTSCH

Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. (SCH 2000) Jesaja 53:1-2

FRENCH / FRANÇAISE

Ainsi parle maintenant l’Eternel, qui t’a créé, ô Jacob! Celui qui t’a formé, ô Israël! Ne crains rien, car je te rachète, Je t’appelle par ton nom: tu es à moi! Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront point; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t’embrasera pas. (MEG 1979) Ésaïe 43:1-2

SPANISH / ESPAÑOL

Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: «No tengas miedo, porque he pagado tu rescate; te he llamado por tu nombre; eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te consumirán. (NTV) Isaías 43:1-2

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Isaiah 43:1-2

Read Full Post »

BLOGWORDS – Sunday 21 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – MATTHEW 18:20

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – MATTHEW 18:20

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them. (NKJV) Matthew 18:20

IRISH / GAEILGE

Mar an áit a bhfuil beirt nó triúr bailithe le chéile i m’ainmse, táim ann ina measc. (NKJV) Matha 18:20

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διότι όπου δύο ή τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά Μου, εγώ είμαι εκεί ανάμεσά τους. (NKJV) Ματθαίος 18:20

 

HEBREW / עִברִית

‎כי במקום שבו מתאספים שניים או שלושה בשמי, שם אני בתוכם. מתיו י”ח:20

SWAHILI / KISWAHILI

Kwa maana walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo papo hapo katikati yao. (NKJV) Mathayo 18:20

RUSSIAN / РУССКИЙ

Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. (NKJV) Матфея 18:20

GERMAN / DEUTSCH

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. (SCH 2000) Matthäus 18:20

FRENCH / FRANÇAISE

Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. (NEG 1979) Matthieu 18:20

SPANISH / ESPAÑOL

Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. (NTV) Mateo 18:20

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Matthew 18:20

Read Full Post »

BLOGWORDS – Saturday 20 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – JAMES 4:7-8

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – JAMES 4:7-8

master - daily Scripture Bible

NOTE— So, I’ve been MIA lately. I’ve been overwhelmed with extreme weakness and fatigue for the past 3 or 4 weeks – I could barely sit up half the time. And things have fallen by the wayside and been neglected…

Couple of factors – I’m cutting back on caffeine but also I had started on an antibiotic (preventative) which lists ‘extreme tiredness’ as a side effect. Suffice to say, it was far more than just tiredness! This on top of RA fatigue and weakness, and I was struggling.

I feel better today than I have in weeks – thanks to an albuterol breathing treatment, which of course, is a steroid ! Note to self : do not do this at bedtime again ! Although, I had the shakes so bad I’m not sure I ever want to do that again !

 

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded. (NKJV) James 4:7-8

IRISH / GAEILGE

Dá bhrí sin ímigh do Dhia. Cuir i gcoinne an diabhal agus teichidh sé uait. Tar in aice le Dia agus tarraingeoidh sé in aice leat. Glanaigí bhur lámha, a pheacaigh; agus glanaigí bhur gcroíthe, sibhse a bhfuil meon dúbailte acu. (NKJV) Séamas 4:7-8

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Επομένως υποταχθείτε στον Θεό. Αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από εσάς. Πλησιάστε στον Θεό και Εκείνος θα σας πλησιάσει. Καθαρίστε τα χέρια σας, αμαρτωλοί. και καθάρισε τις καρδιές σου, διψυχείς. (NKJV) Ιάκωβος 4:7-8

 

HEBREW / עִברִית

‎לכן הכנע לאלוהים. תתנגד לשטן והוא יברח ממך. התקרבו לאלוהים והוא יתקרב אליכם. טהר את ידיך, חוטאים; וטהר את לבבך, דו-דעת. (NKJV) יעקב ד’:7-8

SWAHILI / KISWAHILI

Basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi; na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. (NKJV) Yakobo 4:7-8

RUSSIAN / РУССКИЙ

Поэтому подчинитесь Богу. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники; и очистите сердца ваши, двоедушные. (NKJV) Иакова 4:7-8

GERMAN / DEUTSCH

So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch; naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! (SCH 2000) Jakobus 4:7-8

FRENCH / FRANÇAISE

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. (NEG 1979) Jacques 4:7-8

SPANISH / ESPAÑOL

Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. (NTV) Santiago 4:7-8

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, James 4:7-8

Read Full Post »

BLOGWORDS – Friday 19 May 2023 – TUESDAY REVIEWS-DAY-on-FRIDAY – BOOK REVIEW – 26 BELOW by KIMBERLEY WOODHOUSE

051623 - 26 below - tuesday reviews day banner

TUESDAY REVIEWS-DAY-on-FRIDAY – BOOK REVIEW – 26 BELOW by KIMBERLEY WOODHOUSE

Banner_26Below_BlogReview_JR

Welcome to the Blog + Review Tour for 26 Below by Kimberley Woodhouse, hosted by JustRead Publicity Tours!

THE BOOK

26 Below

Title: 26 Below
Series: Alaskan Cyber Hunters #1
Author: Kimberley Woodhouse
Publisher: ‎ Kregel Publications
Release Date: April 4, 2023
Genre: Christian Romantic Suspense

“A THRILL RIDE . . . AS CURRENT AS TODAY’S FRONT-PAGE NEWS!” –Colleen Coble, USA Today best-selling author

 

THE BLURB

A curse.
A killer.
A chill in the air.

Temps are dropping and time is running out.

In her new role as Emergency Operations Center director for Fairbanks, Alaska, Darcie Phillips prevents disasters. But none of her training can prepare her for the terror that’s coming.

As a cybersecurity specialist, Jason Myers is determined to ferret out any threats to the town he now calls home–and that includes his reckless brother and his ecoterrorist friends.

When an old woman’s wild prediction–widespread destruction as soon as the Fairbanks temperature falls to 26 below–hits national headlines, neither Darcie nor Jason sees a real risk to anything but tourism. Then the bodies start dropping.

Darcie is relying on her experience and intelligence to stop a killer; Jason is relying on God to guide the way. But they’ll have to work together to find the truth and prevent their Alaskan town from becoming a city of nightmares.

“An action-packed page-turner that . . . blew me away. If you like stories of intrigue, action, romance, and biblical hope, this is the story for you.” –Tracie Peterson, ECPA and USA Today best-selling author

PURCHASE LINKS: Goodreads | Amazon | Barnes & Noble | ChristianBook | Bookshop | BookBub

THE AUTHOR

Woodhouse_KimberleyKimberley Woodhouse is the best-selling author of more than thirty books and novellas, including A Deep Divide, Bridge of Gold, and The Mayflower Bride, as well as the coauthor of the Heart of Alaska series with Tracie Peterson. Kimberley’s writing has earned a Carol Award, the Christian Market Novel of the Year, the Holt Medallion, and many others. A proud former resident of Alaska, she now makes her home in the Pennsylvania Poconos.

Connect with Kimberley by visiting kimberleywoodhouse.com to follow her on social media or subscribe to email newsletter updates.

MY REVIEW

How spoiled we have become! Relying on technology for, well, almost everything. Especially heat.

I don’t reckon many of us know the bitter, frigid cold of Alaska winters. Or the critical importance of power supply to heat your home.

This story, y’all! Cyber threats are like no other threat. It strikes in ways we’ve never known before. It’s like a home invasion—nay, it IS a home invasion. But the perpetrator is nameless and faceless.

Ms. Woodhouse has created a scenario so devastating and hair-raising—and so potentially real—it’s frightening to contemplate.

Darcie Phillips is good at what she does. Not so much at who she is, hiding any trace of emotion or personality. Wounds that have cut deep and left crippling scars. But she will keep her city safe, and she will find the one behind the cyber-attack.

Jason Myers is ‘on loan’ in Fairbanks. With his specialty in cyber security, he’s in the right place at the right time when the threats start coming.

The author has crafted such a gripping story, with twists and an urgency that compels the reader to the end.

ROBIN’S FEATHERS

Slide4FOUR FEATHERS

I received a complimentary copy of this book, but was under no obligation to read the book or to post a review. I offer my review of my own free will. The opinions expressed in my review are my honest thoughts and reaction to this book.

TOUR GIVEAWAY

(1) winner will receive a $50 Amazon gift card!

Giveaway_26Below_BlogReview_JR

Full tour schedule linked below. The giveaway begins at midnight May 15, 2023 and will last through 11:59 PM EST on May 22, 2023. Winner will be notified within 2 weeks of close of the giveaway and given 48 hours to respond or risk forfeiture of prize. US Amazon accounts only. Void where prohibited by law or logistics.

Giveaway is subject to JustRead Publicity Tours Giveaway Policies.

Enter Giveaway

Follow along at JustRead Tours for a full list of stops!

just read

#Blogwords, Tuesday Reviews-Day-on-Friday, #TRD, Book Review, 26 Below, Kimberley Woodhouse, Alaskan Cyber Hunters, JustRead Publicity

Read Full Post »

BLOGWORDS – Thursday 4 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – LUKE 12:32

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – LUKE 12:32

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

Do not fear, little flock, for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom. (NKJV) Luke 12:32

IRISH / GAEILGE

Ná bíodh eagla oraibh, a threud bhig, óir is maith le bhur nAthair an ríocht do thabhairt daoibh. (NKJV) Lúcás 12:32

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο, γιατί είναι ευχαρίστηση του Πατέρα σου να σου δώσει τη βασιλεία. (NKJV) Λουκάς 12:32

 

HEBREW / עִברִית

‎אל תפחד, עדר קטן, כי טוב לו של אביך לתת לך את המלכות. לוקס י”ב:32

SWAHILI / KISWAHILI

Msiogope, enyi kundi dogo, kwa maana Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. ( NKJV) Luka 12:32

RUSSIAN / РУССКИЙ

Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство. (NKJV) Луки 12:32

GERMAN / DEUTSCH

Fürchte dich nicht, du kleine Herde; denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. (SCH 2000) Lukas 12:32

FRENCH / FRANÇAISE

Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. (NEG 1979) Luc 12:32

SPANISH / ESPAÑOL

Así que no se preocupe, pequeño rebaño. Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. (NTV) Lucas 12:32

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Luke 12:32

Read Full Post »

BLOGWORDS – Wednesday 3 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – HEBREWS 4:12

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – HEBREWS 4:12

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. (NKJV) Hebrews 4:12

IRISH / GAEILGE

Óir tá briathar Dé beo agus cumhachtach, agus níos géire ná aon chlaíomh dhá chiumhais, ag tolladh fiú go roinn an anama agus an spioraid, agus na n-alt agus na smior, agus is léiritheoir smaointe agus rún an chroí. (NKJV) Eabhraigh 4:12

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ισχυρός, και πιο αιχμηρός από κάθε δίκοπο μαχαίρι, διαπερνά ακόμη και μέχρι τη διαίρεση της ψυχής και του πνεύματος, και των αρθρώσεων και του μυελού, και διακρίνει τις σκέψεις και τις προθέσεις της καρδιάς. (NKJV) Εβραίους 4:12

 

HEBREW / עִברִית

‎כי דבר ה’ חי ועוצמתי, וחד מכל חרב פיפיות, נוקב עד לחלוקת נפש ורוח, ומפרקים ומח, והוא מבחין מחשבות וכוונות הלב. עברים ד’ 12

SWAHILI / KISWAHILI

Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. (NKJV) Waebrania 4:12

RUSSIAN / РУССКИЙ

Ибо слово Божие живо и сильно и острее всякого меча обоюдоострого, проникающее до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. (NKJV) Евреям 4:12

GERMAN / DEUTSCH

Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. (SCH 2000) Hebräer 4:12

FRENCH / FRANÇAISE

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. (NEG 1979) Hébreux 4:12

SPANISH / ESPAÑOL

Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. (NTV) Hebreos 4:12

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Hebrews 4:12

Read Full Post »

BLOGWORDS – Tuesday 2 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – 2 CORINTHIANS 1:3-4

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – 2 CORINTHIANS 1:3-4

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. (NKJV) 2 Corinthians 1:3-4

IRISH / GAEILGE

Beannaithe go raibh Dia agus Athair ar dTiarna Íosa Críost, Athair na trócaire agus Dia na n-uile chompord, a thugann sólás dúinn inár n-uile thrioblóid, chun go mbeimid in ann sólás a thabhairt dóibh siúd atá in aon trioblóid, leis an sólás lena bhfuilimid tá sólás Dé orainn féin. (NKJV) 2 Corantaigh 1:3-4

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας των ελεών και ο Θεός κάθε παρηγοριάς, που μας παρηγορεί σε όλες τις θλίψεις μας, για να μπορούμε να παρηγορούμε εκείνους που βρίσκονται σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία, με την παρηγοριά με την οποία εμείς τον εαυτό μας παρηγορεί ο Θεός. (NKJV) 2 Κορινθίους 1:3-4

 

HEBREW / עִברִית

‎ברוך ה’ ואבי אדוננו ישוע המשיח, אבי הרחמים ואלוהי כל הנחמה, המנחם אותנו בכל צרתנו, למען נוכל לנחם את אלה המצויים בכל צרה, בנחמה שבה אנו. את עצמנו מנחם אלוהים. (NKJV) ב’ לקורינתים א’ 3-4

SWAHILI / KISWAHILI

Ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema na Mungu wa faraja yote, atufarijiye katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za kila namna, kwa faraja hizo tunazozipata. sisi wenyewe tunafarijiwa na Mungu. (NKJV) 2 Wakorintho 1:3-4

RUSSIAN / РУССКИЙ

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым мы мы сами утешены Богом. (NKJV) 2 Коринфянам 1:3-4

GERMAN / DEUTSCH

Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. (SCH 2000) 2 Korinther 1:3-4

FRENCH / FRANÇAISE

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction! (NEG 1979) 2 Corinthiens 1:3-4

SPANISH / ESPAÑOL

Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. (NTV) 2 Corintios 1:3-4

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, 2 Corinthians 1:3-4

Read Full Post »

BLOGWORDS – Monday 1 May 2023 – DAILY SCRIPTURE – ROMANS 10:9

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – ROMANS 10:9

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. (NKJV) Romans 10:9

IRISH / GAEILGE

Má admhaíonn tú le do bhéal an Tiarna Íosa agus creidim i do chroí go bhfuil Dia ardaigh Eisean ó mhairbh, beidh tú a shábháil. (NKJV) Rómhánaigh 10:9

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Κύριο Ιησού και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. (NKJV) Ρωμαίους 10:9

HEBREW / עִברִית

‎אם תודה בפיך באדון ישוע ותאמין בלבך שאלוהים הקים אותו מהמתים, תיוושע. (NKJV) הרומים י’:9

SWAHILI / KISWAHILI

Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. (NKJV) Warumi 10:9

RUSSIAN / РУССКИЙ

Если устами своими исповедуешь Господа Иисуса и сердцем веришь, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. (NKJV) Римлянам 10:9

GERMAN / DEUTSCH

Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. (SCH 2000) Römer 10:9

FRENCH / FRANÇAISE

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. (NEG 1979) Romains 10:9

SPANISH / ESPAÑOL

Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. (NTV) Romanos 10:9

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Romans 10:9

Read Full Post »

BLOGWORDS – Saturday 29 April 2023 – DAILY SCRIPTURE – MATTHEW 7:13-14

master - daily Scripture banner

DAILY SCRIPTURE – MATTHEW 7:13-14

master - daily Scripture Bible

ENGLISH / BÉARLA / ΑΓΓΛΙΚΑ / אנגלית / WAMAREKANI / АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISCH / ANGLAISE / INGLES

Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. (NKJV) Matthew 7:13-14

IRISH / GAEILGE

Isteach ag an geata caol; óir is leathan an geata agus is leathan an t-slighe a théann chun scriosta, agus tá go leor a théann isteach ann. Toisc gur cúng an geata agus is deacair an bealach a thugann chun na beatha, agus is beag duine a fhaigheann é. (NKJV) Matha 7:13-14

GREEK / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μπείτε από τη στενή πύλη. γιατί πλατιά είναι η πύλη και πλατιά είναι η οδός που οδηγεί στην καταστροφή, και υπάρχουν πολλοί που μπαίνουν από αυτήν. Γιατί στενή είναι η πύλη και δύσκολος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι αυτοί που τη βρίσκουν. (NKJV) Ματθαίος 7:13-14

 

HEBREW / עִברִית

‎היכנסו בשער הצר; כי רחב השער ורחב הדרך המובילה לחורבן, ורבים הנכנסים בו. כי צר השער וקשה היא הדרך המובילה לחיים, ומעטים המוצאים אותה. מתי ז’:13-14

SWAHILI / KISWAHILI

Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba; kwa maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Kwa maana mlango ni mwembamba, na njia ni ngumu iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. (NKJV) Mathayo 7:13-14

RUSSIAN / РУССКИЙ

Войдите узкими воротами; ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что узки врата и труден путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. (NKJV) Матфея 7:13-14

GERMAN / DEUTSCH

Geht ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt; und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt; und wenige sind es, die ihn finden. (SCH 2000) Matthäus 7:13-14

FRENCH / FRANÇAISE

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. (NEG 1979) Matthieu 7:13-14

SPANISH / ESPAÑOL

Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. (NTV) Mateo 7:13-14

* German, French, and Spanish Scripture translations are taken from my Bible Gateway app. Irish, Greek, Hebrew, Swahili, and Russian, however, are translated from NKJV via Google Translate app.

#Blogwords, Daily Scripture, #DS, God’s Word, Daily Bread, Matthew 7:13-14

Read Full Post »

Older Posts »

Brett Armstrong

It's about writing and doing good with the inspiration God gives me.

Teresa Tysinger, Author

Charming Southern Romance, Inspired by Grace

All-of-a-kind Mom

Just some thoughts from my daily life...

Angela K Couch

making history and fiction fall in love

Wholehearted Women

Come and let Jesus awaken the warrior within you!

That Salty Nurse

Immerse~ Enlighten~ Inspire

Kayla Lowe

Award-Winning Author

bookblogarama

a blog for books

The Tales of Missus P.

little adventures of me

Lynn J Simpson

Book Lover. Photographer. Writer

Zoe M. McCarthy

Distraction to Attraction, Magnetic Romances Between Opposites

Page Turners And Sweet Tea

Sippin on sweet tea and getting lost among the pages of a great read.

It's a Buzz World

The Crazy Story of our Life

Fiction Aficionado

The power of fiction, the beauty of words, and the God who made us to wield them for His glory.

Inspired by Life ... and Fiction

Novelists bound by the pen, sisterhood, & more

Simplified

Keeping Things Simple with Jesus